Inovacijų bankas

Inovacijų bankas

Inovacija yra suprantama kaip procesas, o naujovė – kaip šio proceso rezultatas (naujas produktas, nauja technologija, naujas metodas).

Inovacijos sąvoka yra susijusi, bet nėra tapati sąvokoms nauja idėja ar išradimas. Inovacija – tai apčiuopiamą praktinę naudą duodantis naujų idėjų įgyvendinimas. Kitaip tariant, tai procesų ir rezultatų pagerinimas arba visiškai naujos kokybės sukūrimas, diegiant naujoves.

Inovacija paprastai nėra visiška naujovė. Labai dažnai inovacija yra 99% senai žinomų dalykų ir tik 1% naujovių. Tam, kad geriau suprasti inovaciją, ją yra būtina sieti su veikla. Kiekviena veikla turi tikslą, priemones ir atneša konkrečius rezultatus. Inovacinė veikla yra kryptingas inovacijų formavimas ir įgyvendinimas.

Kas yra inovacijų bankas?

Tai įvairaus tipo švietimo srities inovacijų talpykla, kurioje galima rasti ugdymo procese pritaikomų modelių, metodų, procesų valdymų ir projektų taikymo aprašų. Inovacijų banko idėja – dalintis pedagogų sukauta inovacijų patirtimi su kitais pedagogais, taip padedant diegti inovacijas į mokymo procesą bei gerinti mokytojų  darbo kokybę.

Inovacijos pateikimo aprašo kriterijus galite rasti čia.