Apie mus

Apie mus

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija (LIPRĮA) vienija inovatyvias profesinio rengimo įstaigas. Tai visuomeninė, savanoriška, nepriklausoma, švietėjiška, nesiekianti pelno, nepolitinė organizacija, atvira visoms profesinio rengimo įstaigoms, siekiančioms dalyvauti profesinio rengimo inovacijų kūrime ir sklaidoje. Asociacija telkia profesinio rengimo įstaigas inovatyviai veiklai, orientuotai į profesinio rengimo kokybės gerinimą ir prestižo didinimą.

Istorija

1997 m.  – pradedamas vykdyti ALF projektas „ Mūsų prestižas – mūsų rankose“.

1998 m. – įregistruojamas Lietuvos iniciatyvių profesinių mokyklų pedagogų klubas. Klubas veikia Statybininkų rengimo centre. Prezidentė – Laima Mincienė.

1999 m. – atidarytas „Informacijos ir paramos centras“.

2004 m. – Lietuvos iniciatyvių profesinių mokyklų pedagogų klubas persikelia į VšĮ  Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą. Prezidentė – Nijolė Deksnienė.

2005 m. – Lietuvos iniciatyvių profesinių mokyklų pedagogų klubas reorganizuotas į Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociaciją.

2007 m. – susikuria Profesinių mokyklų mokinių taryba

Narystė

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių  inovatyvios profesinio rengimo įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su profesiniu rengimu,  kurios pripažįsta asociacijos įstatus ir dalyvauja asociacijos veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, tikslines įmokas, kurių dydis nustatomas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

Kodėl verta būti asociacijos nariu?

  • Tapsite inovacijų tinklo nariais;
  • Jūsų mokymo įstaigos mokiniai galės nemokamai dalyvauti Jaunųjų lyderių stovyklose ir Jaunojo verslininko konkursuose;
  • Jūsų mokymo įstaigos mokiniai galės dalyvauti Profesinių mokyklų mokinių tarybos veikloje ir atstovauti profesinių mokyklų jaunimo interesus;
  • Jūsų mokymo įstaigos mokytojai galės dalintis inovacijomis,  pasisemti naujų idėjų ir tobulinti savo kompetencijas.

Kaip tapti nariu?

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių  inovatyvios profesinio rengimo įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su profesiniu rengimu,  kurios pripažįsta šiuos Įstatus, dalyvauja Asociacijos veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, tikslines įmokas, kurių dydis nustatomas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Stojamasis mokestis – 75€ . Metinis nario mokestis – 100€.

Atsisiųsti prašymo formą

Nariai