Profesinės inovacijos.
Novatoriškų projektų
valdymas.

Plačiau

Profesinės inovacijos.
Novatoriškų projektų
valdymas.

Plačiau

Naujienos

2020-12-23

Palaimintų Šv. Kalėdų!

2019-08-24

Development of dual apprenticeship in practical training units

2019-06-24

Pasirašytas memorandumas steigti Nacionalinį verslumo ugdymo tinklą

2019-06-01

Konferencija: Dualinės pameistrystės plėtra
praktinio mokymo institucijose

Profesinės inovacijos ateities kartoms.

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija (LIPRĮA) vienija inovatyvias profesinio rengimo įstaigas. Tai visuomeninė, savanoriška, nepriklausoma, švietėjiška, nesiekianti pelno, nepolitinė organizacija, atvira visoms profesinio rengimo įstaigoms, siekiančioms dalyvauti profesinio rengimo inovacijų kūrime ir sklaidoje. Asociacija telkia profesinio rengimo įstaigas inovatyviai veiklai, orientuotai į profesinio rengimo kokybės gerinimą ir prestižo didinimą.

Partneriai