Mokytojų iniciatyvos

Mokytojų iniciatyvos

Tai inovatyvių mokytojų inicijuojamos veiklos skirtos tobulinti ir viešinti  profesinio mokymo lygmenį. Inovatyvus mokytojas – kūrybingas, atviras, aktyvus, išmanus ir nuolat tobulėjantis. Toks, kurio asmeninės iniciatyvos kuria kitokį mokymąsi. Mokytojų veiklos inicijuojamos pagal Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos veiklos kryptis:

Inovacijų sklaidos kryptys

  • Ugdymo turinio inovacijos
  • Metodinės inovacijos
  • Karjeros projektavimo inovacijos
  • Vadybinės inovacijos

Lyderystės ugdymo kryptys

  • Stovyklos
  • Mokinių tarybos veikla
  • Pilietiškumo ugdymo seminarai

Verslumo ugdymas

  • Jaunojo verslininko konkursai
  • Verslumo sklaida
  • Verslumo kompetencijų ugdymas