Mokyklos politika kovojant su netikromis naujienomis

Mūsų asociacijos narys šv. Ignaco Lojolos kolegija kartu su partneriais iš Ispanijos, Italijos, Lenkijos ir Graikijos dalyvauja Andalūzijos Lojolos universiteto (Ispanija) įgyvendinamame projekte, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų ir pavadintas „Mokyklos politika kovojant su netikromis naujienomis“ (angl. „School Policies to Tackle and Detect Fake News“, SPOTTED, Nr. 2019-1 ES01-KA201-064365).

Šiame projekte kuriamas ir testuojamas klausimynas, skirtas įvertinti informacijos ir internetinio turinio vartojimo įpročius mokinių nuo 16 metų tarpe, rengiamas virtualus mokymosi kursas ir apibrėžiamos gairės mokiniams ir mokytojams, kaip geriau atpažinti klaidingą informaciją ir ugdyti informacijos vartojimo gebėjimus. Tai ypač aktualu šiais skaitmenizacijos laikais, kai didžioji dalis informacijos yra pateikiama internetiniuose šaltiniuose.

Taigi, labai prašome pabūti mūsų pagalbininkais ir pasidalyti šiuo klausimynu su visais, kuriems yra 16 -18 metų projekte parengtam klausimynui užpildyti: https://investigadoresloyola.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8czVvxlejjjtrVA

Galbūt šiai amžiaus grupei priklauso Jūsų vaikai, broliai, seserys, kiti giminaičiai, pažįstami, draugai – tiesiog prašytume skleisti vis plačiau ir plačiau, nes kiekviena projekto partnerė yra įpareigota surinkti bent 400 respondentų, kuo plačiau aprėpiant šalį!