Vykdomi projektai

  1. Programa – 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto“ Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas „09.4.2-ESFA-K-714  priemonės “ Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“

Pavadinimas – Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas (PROMOTEKO ), skirtas kirpimo, kosmetikos ir socialinių paslaugų teikimo profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimui. Projekto vykdymas prasidės 2017 m. rugsėjo mėn.

Projekto numeris – 09.4.2-ESFA-K-714-01-0002.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programų (kirpėjo, kosmetikos, masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams tobulinti technologines kompetencijas atsižvelgiant į technologijų naujienas ir vystymosi tendencijas. Siekiant, kad mokytojų technologinės kompetencijos būtų šiuolaikiškos ir atitiktų technologijų lygį, projekte numatyta sudaryti sąlygas minėtos švietimo srities programų (kirpėjo, kosmetikos,  masažuotojo, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams patobulinti turimas technologines kompetencijas bei įgyti naujas,  atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą bei atsinaujinusias profesinio mokymo įstaigų technologines bazes. Numatytos šios pagrindinės veiklos: patobulinti/papildyti ir parengti 2 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programas (iš viso 21 modulis) bei mokymo/si medžiagą, įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus ir vykdyti technologinių kompetencijų, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą, mokymus slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sričių profesijos mokytojams. Planuojama apmokyti 108 profesijos mokytojus iš 30 profesinio mokymo įstaigų.

Projekto vykdytojas – Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

Projekto partneriai:

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (KIGSA)

Viešoji įstaiga „Šv. Domininko namai“

Kosmetikų ir kosmetologų asociacija (KKA)

VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto trukmė:

24 mėn. – 2017 m. liepa – 2019 m. liepa

Projekto biudžetas – 178365,70 Eur 


2.Erasmus+ Strategic partnership project APPRINVET 2017-1-LT01-KA202-035249 “Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units”

PROJECT SUMMARY

Seeking to enhance work-based-learning and improve the practical training (especially, but not exclusively in the countries with school-based VET systems) there are being established and promoted specialised practical institutions equipped with the modern technologies and designed for the development of practical skills of the VET students, job seekers, employees and other groups of learners. Although such practical training institutions are designed to improve access to high quality training and competence development and to tackle the problem of mismatch between the skills demand in the labour market and VET provision, the achieving of these targets encounters multiple challenges and obstacles, especially in the countries where such practical training institutions have been established recently. These obstacles and challenges include the lack of know-how and expertise on how to develop curricula of practical training, as well as how to better organise the training process and adjust it to the requirements of the work-based VET curricula.

Seeking to solve the above mentioned needs, the GOAL of “Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units” (APPRINVET) project is to provide a methodical-practical toolkit for dual apprenticeship enhancement and pilot it through implementation of apprenticeship schemes in the school based VET systems employing the expertise of companies. The provided toolkit should contribute to exploit the potential of practical training institutions to enhance and implement dual apprenticeship schemes in the school based VET systems empowering the cooperation between VET providers and companies.

To attain this goal, the following outputs will be developed within the project:

  1. Guidebook for the curriculum design, organisation of work-based learning and work-based vocational didactics for dual apprenticeship carried out in the practical training institutions;
  2. VET curriculum’s adjusted in accordance to dual apprenticeship requirements and piloted in practical training institutions;
  3. Training programme and teaching-learning material for qualification improvement of VET teachers and trainers in order to provide necessary professional, didactical and organisational competences needed for teaching and training in dual apprenticeship schemes carried out in the practical training institutions.

Project partnership consists of 6 partners from 5 EU countries with necessary knowledge and expertise to achieve sustainable results:

-Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija (LIPRIA), Lithuania;

-Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (KAUPA), Lithuania;

-Federazione CNOS-FAP (CNOS-FAP), Italy;

-Fundación Laboral del Metal (FLM), Spain;

-MBO RAAD, Netherlands; 

-EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln (EUGES), Germany.

Furthermore, project partnership includes associated partners who will assist project in the field of target group representatives involvement and dissemination of project results to relevant stakeholders. There are 5 associated partners in the project:

-Lithuanian Business Confederation (LITHUANIA);

-Gai Macchine Imbottigliatrici S.p.a.

-Pymetal Cantabria (SPAIN)

-Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (NETHERLANDS)

-Handwekskammer zu Koln (GERMANY)

It is expected that results of the project will enhance apprenticeship training in the practical training institutions in terms of the number of the initiated and executed apprenticeship cases/schemes, as well as in terms of the number of apprentices and volume of apprenticeship training. Prepared guidebook, adjusted curricula and training programme with teaching-learning material will help the practical  training institutions both participating in the project and outside the project to initiate and manage the dual apprenticeship schemes and measures in the systemic way.

Project duration: 1st October 2017 – 31st May 2019