Partnerystė projektuose

 1. Erasmus +  Leonardo da Vinci programos projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013039 „Sumanus verslumo ugdymas Lego Serious Play ir Canvas metodais“, 2015
 2. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo plėtra  (lyginamosios analizės priemonė)“  – EXPANDVET LLP-LdV-ToI-2012-LT-0117. BEQUAL portalo pritaikymas Lietuvoje.
 3. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas LLP-LdV-ToI-11-CY-1671101 „Ekoturizmas: naujos žinios per naujoves, naujos darbo vietos per žinių panaudą“ (ECOTOUR), 2011
 4. ESF projektas „Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje”, Nr. VPI-2.2-ŠMM-05-K-01-094, 2010
 5. ESF projektas „Netradicinio ugdymo modelis: patirties panauda mokinių žinioms ir gebėjimams įtvirtinti“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-014, 2010
 6. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Verslumo ugdymas per užsienio kalbos mokymąsi“, 2008
 7. Leonardo da Vinci mobilumo projektas LLP-LdV-PLM-2008-LT-0189 „Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir kompetencijų ugdymas“, 2008
 8. Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219, 2008, KTU
 9. Specialistų mokymo kokybės gerinimas panaudojant ES šalių patirtį Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-0057
 10. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas LLP-LdV-TOI-2007 DK/ToI/07/711 „Ankstyvasis pasitraukimas iš profesinio mokymo“, 2007-2008
 11.  Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Komunikacijos pagrindų modulis profesinės užsienio kalbos mokymo proceso tobulinimui“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-0071
 12.  Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Hipoterapija – inovatyvi profesinė perspektyva“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-0056
 13.  „Youth Europe“ programos projektas  “Jaunimas Europoje”, Lenkija, 2005.
 14. CEDEFOP vizitas „Škotijos kvalifikacijų sistema“,  2005
 15. EQUAL projektas „Kauno apskrities ilgalaikių bedarbių mokymo ir įdarbinimo partnerystės tinklas“, 2004.
 16. Leonardo da Vinci programos projektas LT/04/EX/1/0728 „Europos švietimo inovacijų panauda profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimui“, 2004.