Projektai

LIPRIA inicijuoti ir koordinuoti projektai:

  1. Leonardo da Vinci mobilumo projektas “Pedagoginė verslumo  laboratorija” LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0605, 2011, Suomija, Ispanija, Danija, dalyvavo 10 narių
  2. Leonardo da Vinci mobilumo projektas LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0327 „Profesinių mokyklų ir darbdavių sąveika organizuojant mokinių praktikas: tarptautinė patirtis“, 2009, Ispanija, Danija, dalyvavo 10 narių
  3. Leonardo kontaktinis seminaras LLP – LdV-PV-2009-LT-0181  „Neformalaus ir savaiminio mokymo pripažinimas sąryšyje su EQF ir ECVET“, Graikija, 2009- 09-20-24, dalyvavo 1 narys.
  4. Leonardo da Vinci mobilumo projektas LT/04/EX/1/0725 „Inovatyvių karjeros konsultavimo metodikų integravimas į bedarbių ir būsimųjų darbuotojų mokymo programas”, 2004,  Italija, Olandija, Danija, Estija, dalyvavo 17 narių
  5. ESF projektas ,,Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas (PROMOTEKO)“, skirtas kirpimo, kosmetikos ir socialinių paslaugų teikimo profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimui. Projekto vykdymas prasidės 2017 m. rugsėjo mėn.