Inovatyvių mokytojų seminaras „Inovacijos profesiniame mokyme“

Inovatyvių mokytojų seminaras „Inovacijos profesiniame mokyme“

2017 m. gegužės 11 dieną Kaune vyko inovatyvių pedagogų seminaras „Inovacijos profesiniame mokyme“. Seminare dalyvavo aktyvūs ir inovacijas puoselėjantys pedagogai iš skirtingų Lietuvos profesinių mokyklų.

Seminaro metu dalyviai reflektuodami savo patirtį diskutavo „Ką reiškia būti inovatyviu mokytoju?“ 21 amžiuje. Diskusijos metu išryškėjo ne tik inovatyvaus pedagogo konceptualioji veiklos esmė, bet ir iššūkiai, su kuriais susiduriama, siekiant ugdyti jaunąją kartą. Dalyviai susitikimą praturtino gerosios patirties pasidalinimu apie jų taikomus inovatyvius metodus.

Inovatyvių pedagogų susirinkimo tikslas – išsiaiškinus pedagogų lūkesčius ir iššūkius mokytojo darbe, numatyti veiksmus, padedančius diegti inovacijas į mokymo procesą.  Antroje seminaro dalyje pedagogai darbo grupėse konstruktyviai planavo artimiausias veiklas. Pedagogų iniciatyva buvo pasiūlytos 4 programos, kurios atliepia jų poreikius, siejamus su inovacijų taikymu. Rudenį numatomas pirmasis renginys – seminaras-stovykla „Edukacinių inovacijų kūrimo naktis“.