Atranka į nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą

Atranka į nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru pasirašiusi sutartį dėl tikslinių grupių atrinkimo ir dalyvavimo grožio paslaugų sektoriaus nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse užtikrinimo paslaugų pirkimo, vykdant projektą „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001, kviečia Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklas įsijungti į 8 – 12 klasių mokinių atrankos procesąb bei užtikrinti 8 – 12 klasių mokinių, kurie domisi grožio paslaugomis ar su jomis susijusiomis sritimis dalyvavimą, kaip žiūrovams, grožio paslaugų sektoriaus nacionalinio profesinio meistriškumo konkurse, kuris vyks 2019 m. vasario 7 – 8 d. tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“. Atrankos tikslas – atrinkti 600 (šeši šimtai) 8 – 12 klasių mokinius, kurie domisi grožio paslaugomis ar su jomis susijusiomis sritimis bei užtikrinti jų dalyvavimą grožio paslaugų sektoriaus nacionalinio profesinio meistriškumo konkurse, kuris vyks 2019 m. vasario 7 – 8 d. tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“.

Atrankoje dalyvauti kviečiami iš vienos mokyklos (arba sudarius jungtinę komandą iš gretimų mokyklų) 8-12 klasių mokiniai.
Mokinių-dalyvių atranka vyks atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
• motyvacija dalyvauti konkurse;
• grožio paslaugų sektoriaus karjeros siekimo kryptingumas;
• atlikta individuali užduotis atrankos renginyje (bus pateikta gavus Jūsų sutikimą bendradarbiauti atrankoje).

Atrinkti dalyviai bus paskirstyti į grupes po 40 (keturiasdešimt) mokinių. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizuos atrinktų mokinių vežimo paslaugas į nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą, kuris vyks 2019 m. vasario 7-8 d. Vilniuje.

Mokyklos, kurios sutinka dalyvauti atrinkimo ir dalyvavimo grožio paslaugų sektoriaus nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse, savo sutikimus turi pateikti iki sausio 23 d. atsakydami el. paštu: birute.rakauskiene@lipria.lt, vėliau bus pateiktos bendradarbiavimo sutartys.

Mokyklos turi užtikrinti, kad kiekvienos mokinių grupės, vykstančios į/iš konkursą (o) ir dalyvaujančios jame lydėtų ne mažiau kaip 2 (du) suaugę asmenys.

Mokiniams konkurso dieną (2019 m. vasario 7 arba vasario 8 d.) suteiksime maitinimo paslaugą: 1
(vienus) pietus.

Atrankos renginiai planuojami nuo sausio 22 d. iki sausio 30 d., informacija apie atrinktus mokinius,
jų suskirstymą į grupes renkama iki 2019 m. sausio 31 d.

Visais iškilusiais klausimais prašome teirautis el. paštu: birute.rakauskiene@lipria.lt arba telefonu: +37061145995.

Tikimės bendradarbiavimo ir laukiame iš Jūsų sutikimo!