APPRINVET 2017-1-LT01-KA202-035249 projekto „Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units“ partnerių susitikimas

APPRINVET 2017-1-LT01-KA202-035249 projekto „Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units“ partnerių susitikimas

2017 m. spalio 9-10 dienomis vyko pirmasis projekto „Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units“ partnerių susitikimas Lietuvoje. Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos, kaip projekto koordinatorės, organizuotame susitikime dalyvavo partneriai iš Italijos, Vokietijos, Olandijos ir Lietuvos.

Pirmoji susitikimo diena buvo skirta susipažinti su pameistrystės organizavimu nacionalinėse švietimo sistemose kiekvienoje partnerių šalyje. Politiniu ir praktiniu aspektu pameistrystės situaciją Lietuvoje padėjo apžvelgti VDU profesinio rengimo studijų centro vadovas doc. dr. Vidmantas Tūtlys. Darbdavių poziciją šiuo klausimu išsakė  Lietuvos verslo konfederacijos projektų vadovė Gabrielė Gaubienė. Šiame projekte iš Vokietijos ir Olandijos partnerių, kaip turinčių didelę patirtį dualinės pameistrystės organizavime savo šalyse, tikimasi konsultantų vaidmens. Italijos situacija pameistrystės ir turimų nepilnai įgalintų sektorinių praktinio mokymo centrų atžvilgiu yra panaši, kaip ir Lietuvos. Antrąją dieną projekto partneriai daugiau dėmesio skyrė projekto įgyvendinimo užduotims aptarti ir valdymo plano analizei. Buvo susitarta dėl bendrų projekto įgyvendinimo parametrų ir suplanuotas kitas projekto susitikimas.