Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Siekdama dalyvauti sprendžiant profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimo problemas Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija inicijavo projektą, skirtą profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo reikmėms.

Programa – 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto“ Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas „09.4.2-ESFA-K-714  priemonės “ Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“

Pavadinimas – Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas (PROMOTEKO ).

Projekto numeris – 09.4.2-ESFA-K-714-01-0002.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programų (kirpėjo, kosmetikos, masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams tobulinti technologines kompetencijas atsižvelgiant į technologijų naujienas ir vystymosi tendencijas. Siekiant, kad mokytojų technologinės kompetencijos būtų šiuolaikiškos ir atitiktų technologijų lygį, projekte numatyta sudaryti sąlygas minėtos švietimo srities programų (kirpėjo, kosmetikos,  masažuotojo, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams patobulinti turimas technologines kompetencijas bei įgyti naujas,  atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą bei atsinaujinusias profesinio mokymo įstaigų technologines bazes. Numatytos šios pagrindinės veiklos: patobulinti/papildyti ir parengti 2 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programas (iš viso 21 modulis) bei mokymo/si medžiagą, įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus ir vykdyti technologinių kompetencijų, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą, mokymus slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sričių profesijos mokytojams. Planuojama apmokyti 108 profesijos mokytojus iš 30 profesinio mokymo įstaigų.

Projekto vykdytojas – Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

Projekto partneriai:

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (KIGSA)

Viešoji įstaiga „Šv. Domininko namai“

Kosmetikų ir kosmetologų asociacija (KKA)

VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto trukmė:

24 mėn. – 2017 m. liepa – 2019 m. liepa

Projekto biudžetas – 178365,70 Eur