Narystė

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių  inovatyvios profesinio rengimo įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su profesiniu rengimu,  kurios pripažįsta asociacijos įstatus ir dalyvauja asociacijos veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, tikslines įmokas, kurių dydis nustatomas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.