Mokytojų iniciatyvos

Mokytojų iniciatyvos, tai inovatyvių mokytojų inicijuojamos veiklos skirtos tobulinti ir viešinti  profesinio mokymo lygmenį. Inovatyvus mokytojas – kūrybingas, atviras, aktyvus, išmanus ir nuolat tobulėjantis. Toks, kurio asmeninės iniciatyvos kuria kitokį mokymąsi. Mokytojų veiklos inicijuojamos pagal Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos veiklos kryptis:

 

 Inovacijų sklaidos kryptys   Lyderystės ugdymo kryptys  Verslumo ugdymas
  •  Ugdymo turinio inovacijos
  • Metodinės inovacijos
  • Karjeros projektavimo inovacijos
  • Vadybinės inovacijos
  • Stovyklos
  • Mokinių tarybos veikla
  • Pilietiškumo ugdymo seminarai

 

  • Jaunojo verslininko konkursai
  • Verslumo sklaida
  • Verslumo kompetencijų ugdymas