Category Archive Naujienų kategorija

Konferencija: Dualinės pameistrystės plėtra praktinio mokymo institucijose

Kviečiame dalyvauti Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos vykdomo projekto „APPRINVET“  Nr. 2017-1-LT01-KA202-035249 rezultatų sklaidos konferencijoje „Dualinės pameistrystės plėtra praktinio mokymo institucijose“.

Konferencija vyks 2019 m. birželio 7 d. Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje, Vilniaus g. 29, Kaune, Šv. Pranciškaus Ksavero auloje, 209 aud. II a.

Konferencijos pradžia 10.30 val.

Kviečiame registruotis į konferenciją adresu: https://bit.ly/2Hu5LmG

Dalyvių registracija vykdoma iki 2019 m. birželio  3 d. imtinai.

Programa.pdf

Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija vykdo projektą „Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0002).
Kovo 25-29 d. jau antrąją savaitę (pirmoji vyko kovo 4-8 d.) vyko higieninės kosmetikos kosmetiko ir socialinio darbuotojo padėjėjo/ slaugytojo padėjėjo mokymo programų profesijos mokytojų tobulinimasis.
Kosmetikos mokytojos iš Panevėžio profesinio rengimo centro, Šiaulių profesinio rengimo centro, Alytaus profesinio rengimo centro, Jonavos politechnikos mokyklos dalyvavo mokymuose tema „Aparatinės veido ir kūno priežiūros procedūros“. Mokymų metu profesiniai įgūdžiai buvo tobulinti „Oda“ klinikoje ir Karaliaus Mindaugo PMC grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre „Modus“. Kosmetologijos specialistai dalinosi patirtimi ir vedė praktinius užsiėmimus apie ultragarso ir radio bangų pritaikymą kosmetologijoje, cheminius pilingus, krioterapijos ir jonizacijos procedūras ir kt.
Socialinio darbuotojo padėjėjo/ slaugytojo padėjėjo mokytojos iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Daugų technologijos ir verslo mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro, Šiaulių profesinio rengimo centro dalyvavo mokymuose tema „Konfliktų sprendimo būdai“. Mokymų metu ne tik tobulinti profesiniai įgūdžiai, bet ir vizito metu susipažinta su Kauno slaugos ligoninės teikiamomis paslaugomis.
Vykdomu projektu siekiama, kad mokytojų technologinės kompetencijos būtų šiuolaikiškos ir atitiktų technologijų lygį. Siekiama sudaryti palankias sąlygas kirpėjo, kosmetiko, masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir slaugytojo padėjėjo profesijos mokytojams tobulėti bei įgyti naujas žinias, atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą bei atsinaujinusias profesinio mokymo įstaigų technologines bazes.

 

Atranka į nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru pasirašiusi sutartį dėl tikslinių grupių atrinkimo ir dalyvavimo grožio paslaugų sektoriaus nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse užtikrinimo paslaugų pirkimo, vykdant projektą „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001, kviečia Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklas įsijungti į 8 – 12 klasių mokinių atrankos procesąb bei užtikrinti 8 – 12 klasių mokinių, kurie domisi grožio paslaugomis ar su jomis susijusiomis sritimis dalyvavimą, kaip žiūrovams, grožio paslaugų sektoriaus nacionalinio profesinio meistriškumo konkurse, kuris vyks 2019 m. vasario 7 – 8 d. tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“. Atrankos tikslas – atrinkti 600 (šeši šimtai) 8 – 12 klasių mokinius, kurie domisi grožio paslaugomis ar su jomis susijusiomis sritimis bei užtikrinti jų dalyvavimą grožio paslaugų sektoriaus nacionalinio profesinio meistriškumo konkurse, kuris vyks 2019 m. vasario 7 – 8 d. tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“.

Atrankoje dalyvauti kviečiami iš vienos mokyklos (arba sudarius jungtinę komandą iš gretimų mokyklų) 8-12 klasių mokiniai.
Mokinių-dalyvių atranka vyks atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
• motyvacija dalyvauti konkurse;
• grožio paslaugų sektoriaus karjeros siekimo kryptingumas;
• atlikta individuali užduotis atrankos renginyje (bus pateikta gavus Jūsų sutikimą bendradarbiauti atrankoje).

Atrinkti dalyviai bus paskirstyti į grupes po 40 (keturiasdešimt) mokinių. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizuos atrinktų mokinių vežimo paslaugas į nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą, kuris vyks 2019 m. vasario 7-8 d. Vilniuje.

Mokyklos, kurios sutinka dalyvauti atrinkimo ir dalyvavimo grožio paslaugų sektoriaus nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse, savo sutikimus turi pateikti iki sausio 23 d. atsakydami el. paštu: birute.rakauskiene@lipria.lt, vėliau bus pateiktos bendradarbiavimo sutartys.

Mokyklos turi užtikrinti, kad kiekvienos mokinių grupės, vykstančios į/iš konkursą (o) ir dalyvaujančios jame lydėtų ne mažiau kaip 2 (du) suaugę asmenys.

Mokiniams konkurso dieną (2019 m. vasario 7 arba vasario 8 d.) suteiksime maitinimo paslaugą: 1
(vienus) pietus.

Atrankos renginiai planuojami nuo sausio 22 d. iki sausio 30 d., informacija apie atrinktus mokinius,
jų suskirstymą į grupes renkama iki 2019 m. sausio 31 d.

Visais iškilusiais klausimais prašome teirautis el. paštu: birute.rakauskiene@lipria.lt arba telefonu: +37061145995.

Tikimės bendradarbiavimo ir laukiame iš Jūsų sutikimo!

APPRINVET 2017-1-LT01-KA202-035249 projekto „Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units“ antrasis partnerių susitikimas

2018 m. birželio 11 d. įvyko 2-asis strateginės partnerystės projekto Nr. 2017-1-LT01-KA202-035249 „Dualinės pameistrystės plėtra praktinio mokymo centruose“ tarptautinis partnerių susitikimas. Susitikimas vyko CNOS-FAP, Romoje, Italijoje. Susitikime dalyvavo visų partnerių organizacijų atstovai.

Susitikime pristatyti IO2 intelektualinio produkto rezultatai. Partneriai patvirtino parengtą vertinimo priemonę ir aptarė tolesnius mokymo programų vertinimo uždavinius šalyse partnerėse. Buvo susitarta, kad mokymo programos bus vertinamos naudojant parengtą priemonę per interviu su ne mažiau kaip 3 profesinio mokymo įstaigų vadovų atstovais, profesijos mokytojais, įmonių meistrais. Remiantis apklausos rezultatais, partneriai turi parengti peržiūros ataskaitą su rekomendacija dėl mokymo programų koregavimo. Ši užduotis susijusi su faktiniu mokymo plano pritaikymu, įtraukiant rekomendacijas į esamas profesinio mokymo programas ir atliekant testavimą mokymo proceso metu praktinio mokymo centruose.

Partneriai aptarė IO3 intelektualinio produkto tarpinius rezultatus. Buvo patvirtintas profesijos profilis ir nuspręsta jį aptarti su išoriniais dalininkais. Partneriai taip pat aptarė galimą neformalaus mokymo programos struktūrą ir tai, kaip tikslinei grupei būtų galima įgyti kompetenciją, numatytą profesinėje veikloje. Buvo nuspręsta išnagrinėti dabartinę praktiką Nyderlanduose, Vokietijoje ir Italijoje, parengti mokymo medžiagą pagal esamą praktinę situaciją, taip, kad atitiktų profesinį profilį. Taip pat buvo susitarta, kad mokymas turėtų būti interaktyvus, užduotys, susijusios su IO3 įgyvendinimu, turi būti atliktos prieš pradedant mokymą.

Svarbiausi pakeitimai buvo susiję su mokymų vieta. Racionalu, kad Italijos, Lietuvos ir Ispanijos mokytojai turėtų perimti žinias ir gerąją patirtį iš patyrusių Vokietijos ir Nyderlandų kolegų, todėl tikslinga organizuoti mokymus šiose šalyse. Reikia pabrėžti, kad tokią pat rekomendaciją pateikė ekspertai, vertinę projekto paraišką. Buvo aptarti organizaciniai mokymo aspektai. MBO Raad ir EUGES sutiko organizuoti mokymus, kurie vyktų Vokietijos mieste Acheno mieste.

Susitikime aptartos rizikos valdymo ir kokybės užtikrinimo ataskaitos, projekto valdymo užduotys. Partneriai aplankė CNOS-FAP mokymo centrą ir kartu su mokyklos direktoriumi aptarė pameistrystės įgyvendinimo aspektus Italijoje.

APPRINVET 2017-1-LT01-KA202-035249 projekto „Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units“ partnerių susitikimas

2017 m. spalio 9-10 dienomis vyko pirmasis projekto „Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units“ partnerių susitikimas Lietuvoje. Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos, kaip projekto koordinatorės, organizuotame susitikime dalyvavo partneriai iš Italijos, Vokietijos, Olandijos ir Lietuvos.

Pirmoji susitikimo diena buvo skirta susipažinti su pameistrystės organizavimu nacionalinėse švietimo sistemose kiekvienoje partnerių šalyje. Politiniu ir praktiniu aspektu pameistrystės situaciją Lietuvoje padėjo apžvelgti VDU profesinio rengimo studijų centro vadovas doc. dr. Vidmantas Tūtlys. Darbdavių poziciją šiuo klausimu išsakė  Lietuvos verslo konfederacijos projektų vadovė Gabrielė Gaubienė. Šiame projekte iš Vokietijos ir Olandijos partnerių, kaip turinčių didelę patirtį dualinės pameistrystės organizavime savo šalyse, tikimasi konsultantų vaidmens. Italijos situacija pameistrystės ir turimų nepilnai įgalintų sektorinių praktinio mokymo centrų atžvilgiu yra panaši, kaip ir Lietuvos. Antrąją dieną projekto partneriai daugiau dėmesio skyrė projekto įgyvendinimo užduotims aptarti ir valdymo plano analizei. Buvo susitarta dėl bendrų projekto įgyvendinimo parametrų ir suplanuotas kitas projekto susitikimas.

Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Siekdama dalyvauti sprendžiant profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimo problemas Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija inicijavo projektą, skirtą profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo reikmėms.

Programa – 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto“ Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas „09.4.2-ESFA-K-714  priemonės “ Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“

Pavadinimas – Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas (PROMOTEKO ).

Projekto numeris – 09.4.2-ESFA-K-714-01-0002.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programų (kirpėjo, kosmetikos, masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams tobulinti technologines kompetencijas atsižvelgiant į technologijų naujienas ir vystymosi tendencijas. Siekiant, kad mokytojų technologinės kompetencijos būtų šiuolaikiškos ir atitiktų technologijų lygį, projekte numatyta sudaryti sąlygas minėtos švietimo srities programų (kirpėjo, kosmetikos,  masažuotojo, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams patobulinti turimas technologines kompetencijas bei įgyti naujas,  atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą bei atsinaujinusias profesinio mokymo įstaigų technologines bazes. Numatytos šios pagrindinės veiklos: patobulinti/papildyti ir parengti 2 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programas (iš viso 21 modulis) bei mokymo/si medžiagą, įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus ir vykdyti technologinių kompetencijų, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą, mokymus slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sričių profesijos mokytojams. Planuojama apmokyti 108 profesijos mokytojus iš 30 profesinio mokymo įstaigų.

Projekto vykdytojas – Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

Projekto partneriai:

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (KIGSA)

Viešoji įstaiga „Šv. Domininko namai“

Kosmetikų ir kosmetologų asociacija (KKA)

VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto trukmė:

24 mėn. – 2017 m. liepa – 2019 m. liepa

Projekto biudžetas – 178365,70 Eur 

Inovatyvių mokytojų seminaras „Inovacijos profesiniame mokyme“

2017 m. gegužės 11 dieną Kaune vyko inovatyvių pedagogų seminaras „Inovacijos profesiniame mokyme“. Seminare dalyvavo aktyvūs ir inovacijas puoselėjantys pedagogai iš skirtingų Lietuvos profesinių mokyklų.

Seminaro metu dalyviai reflektuodami savo patirtį diskutavo „Ką reiškia būti inovatyviu mokytoju?“ 21 amžiuje. Diskusijos metu išryškėjo ne tik inovatyvaus pedagogo konceptualioji veiklos esmė, bet ir iššūkiai, su kuriais susiduriama, siekiant ugdyti jaunąją kartą. Dalyviai susitikimą praturtino gerosios patirties pasidalinimu apie jų taikomus inovatyvius metodus.

Inovatyvių pedagogų susirinkimo tikslas – išsiaiškinus pedagogų lūkesčius ir iššūkius mokytojo darbe, numatyti veiksmus, padedančius diegti inovacijas į mokymo procesą.  Antroje seminaro dalyje pedagogai darbo grupėse konstruktyviai planavo artimiausias veiklas. Pedagogų iniciatyva buvo pasiūlytos 4 programos, kurios atliepia jų poreikius, siejamus su inovacijų taikymu. Rudenį numatomas pirmasis renginys – seminaras-stovykla „Edukacinių inovacijų kūrimo naktis“.

Mokiniai kūrė inovatyvius verslo modelius

Verslumo ugdymas profesinio mokymo įstaigose įgyja vis didesnę reikšmę. Siekiama, kad čia mokslus baigę mokiniai ne tik lengvai susirastų darbą, bet ir gebėtų kurti verslą. Šiuo tikslu būsimieji savo amato žinovai dalyvauja įvairiuose projektuose, yra nuolat skatinami kurti inovacijas, dalintis ir keistis savo verslo sumanymais renginiuose. Vienas tokių – Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos (toliau – LIPRIA) kasmet organizuojamas Jaunojo verslininko konkursas. Šiemet tradiciniu tapęs renginys gegužės 3 d. pakvietė į Kauno technikos profesinio mokymo centrą.

„Šis konkursas teikia didžiulią naudą kaip neformalus verslumo ugdymas. Sulaukėme 16 Lietuvos profesinių mokyklų atstovų su jų inovatyviomis idėjomis. Šiemet siekėme pagvildenti sektorinių praktinio mokymo centrų temą. Mokiniai savo namų darbuose pristatė verslo modelius, siekiant efektyviai įveiklinti sektorinius praktinio mokymo centrus, o konkurso dieną apsilankė Kauno technikos profesinio mokymo centro sektoriniuose centruose ir kūrė verslo modelius pagal ten esančią materialinę bazę“, –  pasakoja LIPRIA prezidentė Nijolė Deksnienė.

Siekiant sustiprinti profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą, konkurso užduotims atlikti buvo formuojamos mišrios komandos po 4-6 mokinius. Jų laukė rimtos užduotys. Čia jie pasitikrino įgytas ekonomikos, verslumo, reklamos bei marketingo žinias. Anot Kauno technikos profesinio mokymo centro direktoriaus dr. Pauliaus Čepo, dažnai profesinę mokyklą baigę absolventai pasuka nuosavo verslo link, o tie, kurie eina dirbti į įmones yra ypač darbdavių vertinami, nes yra ne tik puikūs savo srities profesionalai, amato žinovai, bet geba rodyti iniciatyvą, spręsti problemas, pasiūlyti naujovių,  kas kurtų pridėtinę vertę pačiai darbdavių organizacijai.

Tai, kad verslumo ugdymas profesinio mokymo įstaigose įgyja didelę reikšmę pritaria ne tik profesinių mokyklų vadovai, mokytojai, bet ir mokiniai. Daugelis jų, įgiję amatą, ketina kurti savo verslą ir taip įsilieti į Lietuvos darbo rinką.

Pavyzdžiui, Klaudijus iš Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos jau kelerius metus domisi internetiniu marketingu ir planuoja ateityje kurti savo skaitmeninių produktų verslą, o Mantas iš Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos tikisi pristatyti Lietuvos rinkai tokią idėją, kurios dar niekas nerealizavo mūsų šalyje.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokinio centro mokines Miglę Mauručaitę ir Viktoriją Tunaitytę iš Smulkaus verslo organizavimo skyriaus konkursui ruošusi profesijos mokytoja Jūratė Laurinavičienė įsitikinusi, kad konkursas mokiniams dovanoja neįkainojamą patirtį: „Tai ugdo mokinių kūrybiškumą, motyvaciją, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, skatina pasikeitimą idėjomis ir formuoja verslumą“.

Mokinius konkursui parengę mokytojai renginio metu dalyvavo edukacinėje veikloje, o profesinio mokymo įstaigų vadovai aptarė aktualius klausimus visuotiniame LIPRIA narių susirinkime. Tikimasi, kad jau tryliktą kartą organizuotas konkursas pakvies ir kitais metais.