Vizija, misija

 • Asociacijos vizija –  atvira, atsakinga, veikli asociacija, skatinanti inovatyvią mąstymo ir veikimo kultūrą profesiniame rengime.
 • Asociacijos misija – per inovacijas didinti profesinio rengimo patrauklumą ir kokybę;
 • Aukščiausia vertybė – kūrybiškumas.
 • Asociacijos uždaviniai:
  • Ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, atvirumą naujovėms;
  • Palaikyti ir skleisti inovatyvias narių patirtis;
  • Ugdyti verslumą;
  • Ugdyti lyderystę;
  • Skatinti profesinių mokyklų mokinių tarybos veiklą;
  • Skatinti pedagogų bendradarbiavimą ir kvalifikacijos tobulinimą;
  • Organizuoti konferencijas, seminarus, konsultacijas, apskrito stalo diskusijas, pasitarimus ir kitus renginius profesinio mokymo kokybės tobulinimo klausimais;
  • Organizuoti konkursus, seminarus, stovyklas ir kitus renginius mokiniams;
  • Dalyvauti mokslo tiriamuosiuose darbuose, susijusiuose su inovacijomis profesiniame rengime;
  • Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;
  • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis, skatinančiomis inovatyvią profesinio rengimo veiklą;