Tradiciniai renginiai

Jaunojo verslininko konkursas

Ilgametes tradicijas turintis metinis nacionalinis asociacijos renginys, gerai vertinamas mokinių ir mokytojų, ugdantis mokinių verslumą, profesines ir bendrąsias kompetencijas, tobulinantis  mokytojų kvalifikaciją, konstruktyvų bendravimą, bendradarbiavimą, pasikeitimą inovatyviomis idėjomis.

Konkursas suteikia galimybę būsimiesiems verslininkams pasitikrinti savo kompetencijas, pabendrauti, parungtyniauti, skatina nuolat mokytis ir ieškoti žinių, suvokti rinkos dėsnius, planuoti savo vietą joje. Čia nėra „savų“  nei „svetimų“: komandos formuojamos atsitiktine tvarka iš visų konkurso narių. Jaunųjų verslininkų laukia rimti išbandymai: paslaugos ar prekės pristatymas ir reklama, elektroninio verslo, marketingo, ekonomikos žinių ir verslumo patikrinimas pagal parengtas užduotis, kūrybiško mąstymo, sprendimų priėmimo, bendravimo, bendradarbiavimo ir kitų bendrųjų gebėjimų patikrinimai.

Jaunųjų lyderių stovyklos

Lyderystės kompetencijas ugdantis, trijų dienų trukmės  metinis nacionalinis asociacijos renginys, išsiskiriantis jaunatvišku polėkiu, veržlumu ir pilietiškumu. Stovyklos – puiki galimybė aptarti įvairius vadybos ir asmenybės tobulinimo aspektus, ugdytis  lyderio įgūdžius, akcentuojant vertybes, kūrybiškumą, inovatyvumą, pilietiškumą. Jaunųjų lyderių ugdymo ir karjeros plėtros galimybės jaunimo stovyklose įgalina Profesinių mokyklų mokinių tarybos narius geriau organizuoti savivaldą savo mokyklose.

Socialinių pedagogų metodinė taryba