Veiklos kryptys

Inovacijų sklaidos kryptys

  • Ugdymo turinio inovacijos
  • Metodinės inovacijos
  • Karjeros projektavimo inovacijos
  • Vadybinės inovacijos

 Lyderystės ugdymo kryptys

  • Jaunųjų lyderių stovyklos, seminarai
  • Profesinių mokyklų mokinių tarybos veikla
  • Pilietiškumo ugdymo seminarai

 Verslumo ugdymo kryptys

  • Jaunojo verslininko konkursai
  • Verslumo ugdymo inovacijų sklaida
  • Verslumo kompetencijų ugdymas projektuoseir renginiuose