Apie mus

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija (LIPRĮA) vienija inovatyvias profesinio rengimo įstaigas. Tai visuomeninė, savanoriška, nepriklausoma, švietėjiška, nesiekianti pelno, nepolitinė organizacija, atvira visoms profesinio rengimo įstaigoms, siekiančioms dalyvauti profesinio rengimo inovacijų kūrime ir sklaidoje. Asociacija telkia profesinio rengimo įstaigas inovatyviai veiklai, orientuotai į profesinio rengimo kokybės gerinimą ir prestižo didinimą.

 Istorija

1997 m.  – pradedamas vykdyti ALF projektas „ Mūsų prestižas – mūsų rankose“.

1998 m. – įregistruojamas Lietuvos iniciatyvių profesinių mokyklų pedagogų klubas. Klubas veikia Statybininkų rengimo centre. Prezidentė – Laima Mincienė.

1999 m. – atidarytas „Informacijos ir paramos centras“.

2004 m. – Lietuvos iniciatyvių profesinių mokyklų pedagogų klubas persikelia į VšĮ  Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą. Prezidentė – Nijolė Deksnienė.

2005 m. – Lietuvos iniciatyvių profesinių mokyklų pedagogų klubas reorganizuotas į Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociaciją.

2007 m. – susikuria Profesinių mokyklų mokinių taryba